Оптимизация на работния процес повиши с 20% производствения капацитет на „ЛЕО – Бетонови изделия“

Оптимизация на работния процес повиши с 20% производствения капацитет на „ЛЕО – Бетонови изделия“

16 май 2019 Оптимизация на работния процес повиши с 20% производствения капацитет на „ЛЕО – Бетонови изделия“

След внимателно анализиране и проучване на тенденциите, нагласите на клиентите и ясните сигнали, които изпращаше пазарът през миналата година, в началото на 2019 г. в „ЛЕО – Бетонови изделия“ ЕООД реорганизирахме и оптимизирахме работния си процес.

Целта беше да се реагира адекватно на увеличение брой заявки и доставки на клиентите, а резултатът е 20% нарастване на производствения капацитет.

В момента, производителността на автоматизирания завод за производство на бетонови изделия позволява на нашата компания да поема поръчки на клиенти, без да се притеснява от обема или срока за тяхното изпълнение.

За един ден производствените мощности са в състояние да произведат над 3000 м² настилки от типа „тротоарни плочи“ или павета с дебелина до 6 см; над 6000 м „големи улични“ бордюри с размери 50/35/18 см; над 9000 м „средни улични“ бордюри с размер 50/25/15 см или над 18000 м бордюри за паркове и градини.

За сравнение преди 20 години дневното производство на бордюри беше едва 100 метра, а преди около 10 години възможностите на тогавашната техника позволяваха за един ден да бъдат произведени около 500 метра от този вид изделия.

Благодарение на оптимизацията и реорганизацията на работния процес, през 2019 г. производството на няколко вида от продуктите се повиши в пъти повече.

Увеличението на производствения капацитет е устойчиво и постоянно продължаваме да се стремим към нови и по-високи нива на производителност.