Мерки за предотвратяване разпространението на коронавирус COVID 19

Мерки за предотвратяване разпространението на коронавирус COVID 19

16 мар 2020 Мерки за предотвратяване разпространението на коронавирус COVID 19

 

Уважаеми Дами и Господа,


Във връзка с усложнената епидемична обстановка и обявеното извънредно положение на територията на страната, Ви информираме, че „ЛЕО - Бетонови изделия" ЕООД произвежда и доставя бетонови изделия с нормалния си работен ритъм, но при завишени мерки срещу разпространението на COVID-19.

С цел ограничаване възможността от заразяване на работниците и служителите на „ЛЕО - Бетонови изделия" ЕООД, на техните семейства и близки, на нашите съграждани и на Вас - нашите клиенти, партньори и приятели, считано от 16.03.2020 г. на територията на производствената ни база, са въведени следните ограничителни и предпазни мерки:

1.       Ограничава се достъпа на външни лица в административната сграда на фирмата;

2.       Контактите със служителите ни ще се осъществяват чрез имейл и по телефон;

3.       Всички запитвания свързани с продуктовата ни листа, наличности, цени, начин на плащане и доставка, ще се приемат на e-mail: office@leo-bg.com и/или на имейлите на служителите от Търговски отдел. Информация относно предлаганите продукти, техническите им характеристики и контактите с нас ще намерите в сайта на фирмата https://leo-bg.com

4.       Молим всички наши клиенти на дребно да се консултират по телефона с нашите Продавач - консултанти, поръчките да се правят по имейл или телефон и да посещават производствената ни база само при заплащане и получаване на поръчаните изделия;

5.       Документите свързани с експедицията и продажбата на стоките, ще се получават пред административната сграда през новосъздаденото гише;

6.       Ограничаваме изпращането и приемането на документи на хартиен носител. Същите следва да бъдат изпращани и получавани по електронен път.

 

Екипът на „ЛЕО - Бетонови изделия" ЕООД призовава всички да бъдем отговорни към собственото си здраве, здравето на обществото и да спазваме стриктно препоръките на Световната здравна организация и Министерството на здравеопазването.

 

ОСТАНЕТЕ ЗДРАВИ!


Работното време: Контакти: Търговски отдел:
Понеделник ÷ Петък    056 880 635; 056 880 636 Живко Раев - Мениджър Продажби:
08:00 ч. ÷ 17:00 ч. e-mail: office@leo-bg.com Моб.: 0889 834 444
    e-mail:  raev@leo-bg.com
    Даниела Иванова - Продавач Консултант:
    Моб.: 0889 800 370
    е-mail: ivanova@leo-bg.com
    Цветан Драгомански - Търговски Представител:
    Моб.: 0885 154 444
    e-mail:  dragomanski@leo-bg.com